menu
حفظ حریم خصوصی

فعالیت افراد در فضای مجازی و پلتفرم‌های گوناگون آنلاین منجر به تولید اطلاعاتی می‌شود که برخی از آنها چندان بی ارتباط با حریم شخصی کاربران نیست، مسئله دیگر در این میان این است که لزوما همه کاربران فضای مجازی علم و دانش کافی را برای صیانت از حریم شخصی خود را ندارند و به نظر می‌رسد برای این مشکل باید راه حلی شفاف پیدا کرد.

این اصول بر اساس اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی ، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی که شامل هشت اصل ذیل است، تهیه‌ شده‌ است:

»» اصل محدودیت در جمعآوری اطلاعات

»»اصل کیفیت جمع‌آوری و استفاده از دادهها و اطلاعات

»»اصل مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات

»»اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به‌ حکم قانون یا رضایت فرد)

»»اصل تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات

»»اصل شفافیت اقدامات ابزارها و ماهیت داده‌های هدف

»»اصل لزوم جلب مشارکت فردی

»»اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول

»»حمایت از داده‌ها در فضای مجازی

شبکه مردم خبر با احترام به این اصول تلاش می کند تا با حفظ حداکثری حریم خصوصی افراد به شفاف ترین شکل ممکن بهترین و کامل ترین  اخبار  را منتشر کند. شهروندان مردم خبر نیز با احترام به این اصول و در چارچوب قوانین موجود و بدون ممیزی های سلیقه ای فعالیت خواهند کرد.